7.1
Hoe vaak komt/bent u gemiddeld per week buiten?
7.2
Heeft u het afgelopen jaar periodes met hevige rugpijn gehad?
7.2.1
Indien ja, hoe vaak had u last van periodes met hevige rugpijn?
Only shown if field 7.2 is equal to Yes
7.3
bent u in het afgelopen jaar gevallen?
7.3.1
Hoe vaak gevallen
Only shown if field 7.3 is equal to Yes
7.4
Hoeveel botbreuken/fracturen heeft u gehad sinds u 25 jaar oud bent?
7.4.1
type of fracture 1
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.2
date of fracture 1
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.3
type of fracture 2
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.4
date of fracture 2
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.5
type of fracture 3
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.6
date of fracture 3
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.7
type of fracture 4
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
7.4.8
date of fracture 4
Only shown if field 7.4 is greater than or equal to 1
keren naar buiten
0: Minder dan 1 keer per week
1: 1-2 keer per week
2: 3 of meer keren per week
Yes/No
1: Yes
0: No
hoe vaak iets voor komt
0: soms
1: meestal
2: altijd