Geeft u alstublieft aan wat bij u van toepassing is.
3.1
Voelt u zich moe en uitgeput?
3.2
Voelt u zich eenzaam en geïsoleerd vanwege het probleem van uw familielid?
3.3
Denkt u dat u teveel verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van uw familielid?
3.4
Heeft u soms het gevoel dat u weg zou willen rennen van de hele situatie waarin u zich bevindt?
3.5
Komt u puur praktische problemen tegen bij de zorg voor uw familielid, waarvan u denkt dat deze  lastig op te lossen zijn?
3.6
Voelt u zich ooit beledigd door en boos op uw familielid?
3.7
Denkt u dat uw eigen gezondheid eronder geleden heeft omdat u uw familielid heeft verzorgd?
3.8
Is uw sociale leven, bijv. met familie en vrienden, verminderd?
3.9
Maakt de fysieke omgeving het u lastig voor uw familielid te zorgen?
3.10
Voelt u zich gevangen door het probleem van uw familielid?
3.11
Voelt u zich in verlegenheid gebracht door het gedrag van uw familielid?
3.12
Heeft het probleem van uw familielid u verhinderd te doen wat u gepland had te doen in deze  fase van uw leven?
3.13
Vindt u het fysiek zwaar om voor uw familielid te zorgen?
3.14
Denkt u dat u zoveel tijd met uw familielid doorbrengt, dat u te weinig tijd voor uzelf heeft?
3.15
Maakt u zich zorgen over het niet juist verzorgen van uw familielid?
3.16
Schaamt u zich soms voor het gedrag van uw familielid?
3.17
Is er iets in de buurt van het huis van uw familielid waardoor het voor u lastig is uw familielid te  verzorgen?
3.18
Heeft u financieel moeten inleveren omdat u uw familielid heeft verzorgd?
3.19
Vindt u het mentaal zwaar om voor uw familielid te zorgen?
3.20
Heeft u het gevoel dat het leven u oneerlijk heeft behandeld?
3.21
Had u verwacht dat het leven anders zou zijn dan het is op uw leeftijd?
3.22
Vermijdt u het om vrienden en kennissen thuis uit te nodigen vanwege het probleem van uw  familielid?