3.1
Leeftijd (CCI)
3.2
Myocard infarct (CCI)
3.3
Hartfalen
3.4
Perifeer vaatlijden
3.5
CVA of TIA
3.6
Dementie
3.7
COPD
3.8
Bindweefselziekte
3.9
Maagzweer
3.10
Leverziekte
3.11
Diabetes mellitus
3.12
Hemiplegie
3.13
Matige tot ernstige chronische nierziekten
3.14
Solide tumoren
3.15
Leukemie
3.16
Lymfoom
3.17
AIDS
3.18
CCI-score
3.19
10-year survival rate
Age CCI
0: <50 jaar
1: 50-59 jaar
2: 60-69 jaar
3: 70-79 jaar
4: >= 80 jaar
Ja(1)/Nee(0)
1: Ja
0: Nee
Leverziekte
0: Geen
1: Mild
3: Matig tot ernstig
Diabetes mellitus
0: Geen of onder controle met dieet
1: Ongecompliceerd
2: Eind-orgaan schade
Ja(2)/Nee(0)
2: Ja
0: Nee
Solide tumor
0: Geen
2: Lokale tumor
6: Metastase
Ja(6)/Nee(0)
6: Ja
0: Nee