1.1
Pijn en zwelling score
1.2
CWK pijn
1.3
Bovenste extremiteiten
1.4
Handen
1.5
Heup pijn Rechts
1.6
Heup pijn Links
1.7
Onderste extremiteiten
1.8
Voeten
1.9
BSE
1.10
Algemeen welbevinden:
1.11
Max_Kaak
1.12
Max_Stern
1.13
Max_Acro
1.14
Max_MCPR
1.15
Max_MCPL
1.16
Max_PIPR
1.17
Max_PIPL
1.18
Max_MTPR
1.19
Max_MTPL
1.20
Totaal_bov_extr
1.21
Totaal_ond_extr
1.22
Tender totaal
1.23
Sw_Bov_extr
1.24
Sw_handen
1.25
Sw_Ond_extr
1.26
Sw_voeten
1.27
Swollen totaal
1.28
DAS44 berekend