50.1
Geef aan of de patient de volledige studie heeft doorlopen, zoals gespecificeerd in het protocol of de studie vroegtijdig heeft beeindigd:
50.1.1
Indien vroegtijdig beeindigd, geef aan welke reden hiervoor het meest van toepassing is:
Only shown if field 50.1 is equal to Vroegtijdig beeindigd
50.1.1.1
Primaire doodsoorzaak:
Only shown if field 50.1.1 is equal to Patiënt is overleden
50.1.1.2
Datum laatste contact met deze patient
Only shown if field 50.1.1 is equal to Patiënt is lost to follow up
50.1.1.3
Datum intrekken informed consent
Only shown if field 50.1.1 is equal to Patiënt heeft informed consent ingetrokken
50.1.1.4
Reden intrekken informed consent
Only shown if field 50.1.1 is equal to Patiënt heeft informed consent ingetrokken
50.1.1.5
Datum
Only shown if field 50.1.1 is equal to Besluit van onderzoeker en/of arts
50.1.1.6
Reden
Only shown if field 50.1.1 is equal to Besluit van onderzoeker en/of arts
50.1.1.7
Reden
Only shown if field 50.1.1 is equal to Andere reden, namelijk
50.1.1.8
Datum overlijden
Only shown if field 50.1.1 is equal to Patiënt is overleden
50.1.1.9
Specificeer
Only shown if field 50.1.1 is equal to Adverse event
Doorlopen
1: Volledig doorlopen
0: Vroegtijdig beeindigd
vroegtijdige beëindiging studie
1: Schending inclusie/exclusie criteria
2: Adverse event
3: Patiënt is overleden
4: Patiënt is lost to follow up
5: Patiënt heeft informed consent ingetrokken
6: Besluit van onderzoeker en/of arts
7: Gehele studie is vroegtijdig stopgezet
8: Andere reden, namelijk