10.1
1. Angst.
10.2
2. Spanning.
10.3
3. Fobische angst / vrees.
10.4
4. Slapeloosheid.
10.5
5. Concentratie en geheugen problemen?
10.6
6. Depressieve stemming.
10.7
7. Algemene lichamelijke symptomen (zwakheid, spierpijn).
10.8
8. Algemene lichamelijke symptomen (oorsuizen, wazig zien, moeheid).
10.9
9. Cardiovasculaire symptomen (hartkloppingen, pijn op de borst).
10.10
10. Ademhalingssymptomen (benauwd, hyperventilatie).
10.11
11. Gastro-intestinale symptomen (opgeblazen gevoel, diarree, obstipatie).
10.12
12. Urogenitale symptomen (pijn bij plassen, libidoverlies).
10.13
13. Autonome symptomen (droge mond, zweten, flauwvallen).
10.14
14. Gedrag tijdens interview.
10.15
Totaal score HAM-A
hama_1
0: 0 Niet meer dan gewoon.
1: 1 Twijfelachtig.
2: 2 Interfereert niet met functioneren.
3: 3 Interfereert af en toe met functioneren.
4: 4 Interfereert duidelijk met functioneren.
hama_4
0: 0 Normaal.
1: 1 Twijfelachtig.
2: 2 Lichte slaapstoornis.
3: 3 Duidelijke slaapstoornis.
4: 4. Geen echte slaap meer.
hama_5
0: 0 Niet.
1: 1 Twijfelachtig.
2: 2 Concentratie is moeilijk.
3: 3 Moeite met lezen of TV.
4: 4 Interview wordt moeilijk.
hama_6
0: 0 Normaal.
1: 1 Twijfelachtig.
2: 2 Bij navraag.
3: 3 Duidelijk, niet verbale tekenen.
4: 4 Overheerst gesprek.
hama_14
0: 0 Niet angstig.
1: 1 Twijfelachtig.
2: 2 Matig angstig.
3: 3 Duidelijk angstig.
4: 4 Overweldigd door angst.