3.1
Heeft u wel eens hoofdpijn?
3.2
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 'geen pijn' aangeeft en 10 'de meest verschrikkelijke pijn', hoe erg is uw hoofdpijn?
3.3
Hoe vaak in uw leven heeft u hoofdpijn gehad?
3.4
Terugkijkend op de vorige vraag, hoe zou u die hoofdpijnmomenten als een hoofdpijnaanval omschrijven?
3.5
Hoe vaak per maand heeft u hoofdpijn?
3.6
Hoe lang duurt uw hoofdpijn, wanneer u geen medicatie gebruikt?
3.7
Welk woord zou u gebruiken om uw hoofdpijn te kenmerken?
3.8
Anders, namelijk...
3.9
Is uw hoofdpijn eenzijdig of tweezijdig van aard?
3.10
Omschrijf de ernst van uw hoofdpijn.
Geef bij de volgende twee stellingen aan of deze bij u van toepassing zijn wanneer u hoofdpijn heeft:
3.11
Dagelijkse activiteiten (bv. traplopen of lopen) verergeren mijn hoofdpijn
3.12
Ik vermijd dagelijkse activiteiten wanneer ik hoofdpijn heb
3.13
Omschrijf wat u tijdens de hoofdpijn ervaart (meerdere antwoorden mogelijk).
3.14
Anders, namelijk...
3.15
Heeft u tijdens de afgelopen 30 dagen hoofdpijn gehad waarbij de slaapstreken van uw hoofd betrokken waren?
3.16
Hoeveel jaar of maanden geleden kreeg u voor het eerst hoofdpijn in uw slaapstreek?
Waren de volgende activiteiten, gedurende de afgelopen 30 dagen, van invloed op uw hoofdpijn (dat wil zeggen: het beter of erger gemaakt) in uw slaapstreek aan één of beide kanten?
3.17
Kauwen van hard of taai voedsel
3.18
Uw mond openen of uw onderkaak naar voren of opzij bewegen.
3.19
Mondgewoonten zoals uw tanden en kiezen op elkaar houden, klemmen of knarsen met uw tanden en kiezen, of kauwgum kauwen.
3.20
Andere mondactiviteiten zoals praten, zoenen of geeuwen
ja/nee
1: ja
0: nee
Hoofdpijn
0: 1-4 keer
1: 5-9 keer
2: >10 keer
Hoofdpijn_2
0: <1 per maand
1: >1 - <15 per maand
2: >15 per maand
Hoofdpijn_3
0: 0-30 minuten
1: 30 minuten - 4 uur
2: 4 uur - 3 dagen
3: 3-7 dagen
4: >7 dagen
H_7
0: Pulserend gevoel
1: Strak of drukkend gevoel
2: Brandend of stekend gevoel
3: Anders
H_8
0: eenzijdig
1: tweezijdig
H_9
0: mild
1: matig
2: ernstig
3: zeer ernstig
H_12
0: gevoeligheid voor licht
1: gevoeligheid voor geluid
2: misselijkheid en/of overgeven
3: geen van bovenstaande
4: anders