Deze vragenlijst vraag naar uw mening over uw heup Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan
SYMPTOMEN
Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw heup gedurende de afgelopen week
1.1
Heeft u een knarsend gevoel in uw heup, klikkende of andere geluiden uit uw heup gehoord?
1.2
Heeft u moeite om uw benen ver uit elkaar te bewegen?
1.3
Heeft u moeite met grote stappen maken?
STIJFHEID
Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u heeft ervaren in de heup gedurende de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt
1.4
Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de heup 's morgens direct na het wakker worden?
1.5
Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de heup later op de dag, na zitten of rusten?
PIJN
1.6
Hoe vaak heeft u pijn aan uw heup?
Welke mate van heuppijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten?
1.7
Uw bovenbeen zo ver mogelijk naar achteren strekken
1.8
Uw knie zo ver mogelijk naar de borst brengen
1.9
Lopen op een vlakke grond
1.10
Trap oplopen of aflopen
1.11
's Nachts in bed
1.12
Zitten of liggen
1.13
Rechtop staan
1.14
Lopen op een harde ondergrond (asfalt, beton etc)
FUNCTIONEREN IN HET DAGELIJKS LEVEN
De volgende vragen gaan over uw lichamelijk functioneren tijdens recreatiece/sportieve activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw heupklachten in de afgelopen week bij de volgende activiteiten
1.15
Trap aflopen
1.16
Trap oplopen
1.17
Opstaan vanuit een stoel
1.18
Staan
1.19
Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond
1.20
Lopen op een vlakke ondergrond
1.21
Instappen/uitstappen uit een auto
1.22
Winkelen
1.23
Sokken/kousen aantrekken
1.24
Opstaan vanuit bed
1.25
Sokken/kousen uittrekken
1.26
In bed liggen
1.27
In/uit bad of douche gaan
1.28
Zitten
1.29
Gaan zitten/opstaan van het toilet
1.30
Zware huishoudlijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc.)
1.31
Lichte huishoudelijke werkzaamheden
FUNCTIONEREN IN VRIJE TIJD EN SPORT
De volgende vragen gaan over uw lichamelijke functioneren tijdens recreatieve/sportieve activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw heupklachten in de afgelopen week bij de volgende activiteiten
1.32
Op uw hurken zitten
1.33
Hardlopen
1.34
Draaien op een belast been
1.35
Op een oneffen ondergrond lopen
KWALITEIT VAN LEVEN
1.36
Hoe vaak wordt u aan uw heup herinerd?
1.37
Heeft u uw manier van leven veranderd om uw heup te ontzien?
1.38
In welke mate kunt u op uw heup vertrouwen?
1.39
Hoe groot zijn de problemen met de heup in het algemeen?
Nooit-Voortdurend
0: Nooit
1: Zelden
2: Soms
3: Vaak
4: Voortdurend
Geen-Erg veel
0: Geen
1: Gering
2: Matig
3: Veel
4: Erg veel
Nooit-Altijd
0: Nooit
1: Elke maand
2: Elke week
3: Elke dag
4: Altijd
Totaal niet-Totaal
0: Totaal niet
1: Iets
2: Matig
3: Grotendeels
4: Totaal
Totaal-Totaal niet
0: Totaal
1: Grotendeels
2: Matig
3: Iets
4: Totaal niet
Geen-Zeer groot
0: Geen
1: Gering
2: Matig
3: Groot
4: Zeer groot