5.1
Uitleg
5.2
Ik voel me gespannen:
5.3
Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger van genoot:
5.4
Ik krijg een soort angstgevoel alsof er elk moment iets vreselijks zal gebeuren:
5.5
Ik kan lachen en de dingen van de vrolijke kant zien:
5.6
Ik maak me vaak ongerust:
5.7
Ik voel me opgewekt:
5.8
Ik kan rustig zitten en me ontspannen:
5.9
Ik voel me alsof alles moeizamer gaat:
5.10
Ik krijg een soort benauwd, gespannen gevoel in mijn maag:
5.11
Ik heb geen interesse meer in mijn uiterlijk:
5.12
Ik voel me rusteloos en voel dat ik iets te doen moet hebben:
5.13
Ik verheug me van tevoren al op dingen:
5.14
Ik krijg plotseling gevoelens van panische angst:
5.15
Ik kan van een goed boek genieten, of van een radio- of televisieprogramma:
helemaalniet/nietvaak
:
:
:
:
:
zeker/meestal/nietvaak/helemaalniet
:
:
:
:
:
bijnaltijd
:
:
:
:
:
helemaalniet/soms/vrijvaak/heelvaak
:
:
:
:
:
zeker
:
:
:
:
:
heelerg/tamelijkveel/nietergveel/helemaalniet
:
:
:
:
:
netzoveelalsvroeger
:
:
:
:
:
zeervaak/tamelijkveel/nietergvaak/helemaalniet
:
:
:
:
:
vaak/soms
:
:
:
:
:
Meestal Vaak Af en toe, soms Helemaal niet
:
:
:
:
:
zekerzoveel/nietzoveelalsvroeger/weinig/haasthel
:
:
:
:
:
Heel zeker en vrij erg
:
:
:
:
:
zoveelalsvroeger
:
:
:
:
:
heelergvaak/vaak/afentoemaarniettevaak/alleensoms
:
:
:
:
: