1.1
Hoeveel buikpijn heb je tijdens de afgelopen twee weken gehad?
1.2
Hoe vervelend vind je het om medicijnen of tabletten in te nemen?
1.3
Hoe vaak heb je vanwege je inflammatoire darmziekte niet kunnen eten wat je wou tijdens de afgelopen twee weken?
1.4
Hoe vaak heb je je zorgen gemaakt over een opflakkering (toename van ziekteverschijnselen) tijdens de afgelopen twee weken?
1.5
Hoe vervelend vind jet dat je een ziekte hebt die maar niet weggaat?
1.6
Hoeveel energie heb je tijdens de afgelopen twee weken gehad?
1.7
Wat denk je van je gewicht?
1.8
Wat voor invloed heeft je inflammatoire darmziekte op je familie gehad?
1.9
Hoe vaak heb je bepaalde dingen moeten missen (hobby's, spelen, feestjes) vanwege je inflammatoire darmziekte tijdens de afgelopen 2 weken?
1.10
Hoe vaak heb je last gehad van diarree (dunne ontlasting of vaak ontlasting) tijdens de afgelopen 2 weken?
1.11
Hoe vaak maak je je zorgen over gezondheidsproblemen die je misschien in de toekomst zou kunnen hebben?
1.12
Hoe vaak denk je dat het niet eerlijk is dat je inflammatoire darmziekte hebt?
1.13
Ben je tijdens de afgelopen twee weken ooit boos geweest omdat je inflammatoire darmziekte had?
1.14
Denk je dat er teveel regels zijn, of dingen die je niet mag doen vanwege je inflammatoire darmziekte?
1.15
Wat vind je van je uiterlijk?
1.16
Schaam je je omdat je een darmziekte hebt?
1.17
Heb je plezier gehad tijdens de afgelopen twee weken?
1.18
Is het moeilijker om vrienden te maken vanwege je inflammatoire darmziekte?
1.19
Hoe vaak maak je je zorgen dat er bloed in je ontlasting (stoelgang) zit?
1.20
Maak je je zorgen dat je niet uit kunt gaan of een vriendje of vriendinnetje kunt hebben vanwege je inflammatoire darmziekte?
1.21
Hoe vaak heb je je misselijk gevoeld tijdens de afgelopen twee weken?
1.22
Wat vind je van de onderzoeken die je moet ondergaan?
1.23
Pesten kinderen je of mag je niet meedoen vanwege je inflammatoire darmziekte of de behandeling ervan?
1.24
Hoe vaak maak je je zorgen dat je geopereerd moet worden?
1.25
Hoe vaak was je tijdens de afgelopen twee weken bang dat je een ongelukje zou hebben of niet op tijd bij de wc zou kunnen komen?
1.26
Probeer je je inflammatoire darmziekte geheim te houden voor andere mensen?
1.27
Maakt je inflammatoire darmziekte het moeilijk om te reizen of op vakantie te gaan?
1.28
Hoe heb je je tijdens de afgelopen twee weken gevoeld?
1.29
Ben je gelukkig met je leven?
1.30
Denk je dat er iemand is waarmee je kunt praten over je inflammatoire darmziekte?
1.31
Hoe vaak heb je een windje moeten laten tijdens de afgelopen twee weken?
1.32
Hoe moe heb je je gevoeld tijdens de afgelopen twee weken?
1.33
Wat denk je van je lengte?
1.34
Staat je inflammatoire darmziekte soms in de weg als je een sport wilt beoefenen zoals jij het zou willen?
1.35
Hoe vaak kon je in de afgelopen twee weken naar school gaan? (Als je midden in een schoolvakantie of de zomervakantie bent, antwoord dan alsof de school nog aan de gang is.)
2.1
Is er nog iets anders waarvan je denkt dat het belangrijk is betreffende inflammatoire darmziekte dat je zou willen toevoegen of heb je nog andere opmerkingen?
IMPACT_pijn
0: Helemaal niet
1: Nauwelijks pijn
2: Een beetje pijn
3: Tamelijk veel pijn
4: Heel veel pijn
IMPACT_vervelend
0: Helemaal niet
1: Nauwelijks vervelend
2: Een beetje vervelend
3: Tamelijk vervelend
4: Heel erg vervelend
IMPACT_zelden
0: nooit
1: Zelden
2: Soms
3: Vaak
4: Heel vaak
energie
0: Heel veel energie
1: Tamelijk veel energie
2: Een beetje energie
3: Een klein beetje energie
4: Helemaal geen energie
IMPACT_gewicht
0: Ik denk dat mijn gewicht prima is
1: Ik denk dat mijn gewicht goed is
2: Ik denk dat mijn gewicht niet goed of slecht is
3: Ik denk dat mijn gewicht slecht is
4: Ik denkd at mijn gewicht afschuwelijk is
IMPACT_invloed
0: De invloed was geweldig goed
1: De invloed was goed
2: De ziekte heeft geen invloed op onze familie gehad
3: De invloed was slecht
4: De invloed was afschuwelijk
IMPACT_uiterlijk
0: Ik denk dat ik er geweldig uitzie
1: Ik denk dat ik er goed uitzie
2: Ik denk dat ik er niet goed of niet slecht uitzie
3: Ik denk dat ik er slecht uitzie
4: Ik denk dat ik er afschuwelijk uitzie
IMPACT_schaam
0: Helemaal niet
1: Bijna niet beschaamd
2: Een beetje beschaamd
3: Tamelijk veel beschaamd
4: Heel veel beschaamd
IMPACT_moeilijk
0: Helemaal niet moeilijker
1: Een beetje moeilijker
2: Tamelijk veel moeilijker
3: Veel moeilijker
4: Heel veel moeilijker
IMPACT_zorgen
0: Helemaal geen zorgen
1: Nauwelijks zorgen
2: Enige zorgen
3: Tamelijk veel zorgen
4: Heel veel zorgen
IMPACT_erg
0: Ik vind ze helemaal niet erg
1: Ik vind ze een heel klein beetje erg
2: Ik vind ze een beetje erg
3: Ik vind ze heel erg
4: Ik haat ze
IMPACT_geheim
0: Nee, dat probeer ik helemaal niet
1: Ik probeer het niet erg
2: Ik probeer het een beetje
3: Ik probeer het erg
4: Ja, ik probeer het heel erg
IMPACT_gevoel
0: Geweldig
1: Goed
2: Niet goed of slecht
3: Slecht
4: Afschuwelijk
IMPACT_gelukkig
0: Ja, heel gelukkig
1: Gelukkig
2: Niet gelukkig of ongelukkig
3: Ongelukkig
4: Heel ognelukkig
IMPACT_altijd
0: Altijd
1: Vaak
2: Soms
3: Zelden
4: Nooit
IMPACT_moe
0: Helemaal niet moe
1: Een beetje moe
2: Tamelijk moe
3: Moe
4: Heel moe
IMPACT_lengte
0: Ik denk dat mijn lengte prima is
1: Ik denk dat mijn lengte goed is
2: Ik denk dat mijn lengte niet goed of slecht is
3: Ik denk dat mijn lengte slecht is
4: Ik denk dat mijn lengte afschuwelijk is
IMPACT_dagen
0: Altijd
1: De meeste dagen
2: De helft van de dagen
3: Een paar dagen
4: Nooit