1.1
Date of inclusion
1.2
Informed consent signed?
2.1
Klachten minder dan 2 jaar?
2.2
18 jaar of ouder?
2.3
Aantal punten obv ACR/EULAR 2010 classificatie criteria
2.4
Patient RA volgens ACR/EULAR door score 6 punten of meer?
2.5
Wat is de DAS44 van deze patiënt?
2.6
DAS44 > 3.7
2.7
CRP >= 35 mg/L
2.8
BSE >= 50 mm/h
2.9
IGM-RF positief?
2.10
aCPP positief?
2.11
1 of meer erosies op de X-handen of de X-voeten?
2.12
In welke groep valt deze patiënt?
3.1
Eerder behandeld met DMARDs (uitgezonderd hydrochloroquine)
3.2
Behandeling met corticosteroiden (>7.5 mg/dag) in de 4 weken voor inclusie?
3.3
Insuline afhankelijke diabetes mellitus
3.4
Moelijk te regulieren, niet insuline afhankelijke diabetes mellitus
3.5
Decompensatio cordis NYHA klasse 3 en 4
3.6
Moeilijk reguleerbare hypertensie
3.7
ALAT/ASAT > 3 keer normale waarde
3.8
Verminderde nierfunctie (serum creatinine man> 125 micromol/, of vrouw > 100 micromol/l)
3.9
Contra-indicaties voor gebruik van MTX, prednison, SSZ of HCQ
3.10
Aanwijzingen voor tuberculosis
Yes/No
1: Yes
0: No
Risk group
0: Low risk
1: High risk