Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst genaamd Kidscreen
Hoe gaat het met uw kind? Hoe voelt uw kind zich? Graag zouden we dat van u willen horen.
Wij vragen u de volgende vragen naar uw beste weten te beantwoorden, zodat de antwoorden zo goed mogelijk weergeven wat uw kind voelt en denkt.
Probeer bij het antwoorden te denken aan de ervaringen van uw kind van de afgelopen week...
4.1
In het algemeen, hoe zou uw kind zijn/haar gezondheid beoordelen?
Denk aan de afgelopen week...
4.2
Heeft uw kind zich fit en gezond gevoeld?
4.3
Is uw kind lichamelijk actief geweest (bijv hardlopen, klimmen, fietsen)?
4.4
Heeft uw kind goed kunnen rennen?
4.5
Heeft uw kind zich vol energie gevoeld?
Denk aan de afgelopen week...
4.6
Heeft uw kind het gevoel gehad dat het leven plezierig is?
4.7
Heeft uw kind zich blij gevoeld dat hij/zij leeft?
4.8
Heeft uw kind zich tevreden gevoeld over zijn/haar leven?
4.9
Is uw kind in een goed humeur geweest?
4.10
Heeft uw kind zich vrolijk gevoeld?
4.11
Heeft uw kind lol gehad?
Denk aan de afgelopen week...
4.12
Heeft uw kind het gevoel gehad dat hij/zij alles verkeerd doet?
4.13
Heeft uw kind zich verdrietig gevoeld?
4.14
Heeft uw kind zich zo naar gevoeld dat hij/zij helemaal niets meer wilde doen?
4.15
Heeft uw kind het gevoel gehad dat alles in zijn/haar leven misgaat?
4.16
Is uw kind het wel eens zat geweest?
4.17
Heeft uw kind zich eenzaam gevoeld?
4.18
Heeft uw kind het gevoel gehad dat hij/zij onder druk stond?
Denk aan de afgelopen week...
4.19
Is uw kind tevreden geweest met zichzelf?
4.20
Is uw kind jaloers geweest op het uiterlijk van andere kinderen of jongeren?
4.21
Zou uw kind iets willen veranderen aan zijn/haar lichaam?
Denk aan de afgelopen week...
4.22
Heeft uw kind voldoende tijd voor zichzelf gehad?
4.23
Heeft uw kind de dingen kunnen doen die hij/zij wil in zijn/haar vrije tijd?
4.24
Heeft uw kind genoeg gelegenheid gehad om buiten te zijn?
4.25
Heeft uw kind genoeg tijd gehad om vrienden te ontmoeten?
4.26
Heeft uw kind zelf kunnen bepalen wat hij/zij in zijn/haar vrije tijd doet?
Denk aan de afgelopen week...
4.27
Heeft uw kind het gevoel gehad dat zijn/haar ouders hem/haar begrepen?
4.28
Heeft uw kind het gevoel gehad dat zijn/haar ouders van hem/haar houden?
4.29
Heeft uw kind zich thuis gelukkig gevoeld?
4.30
Heeft uw kind het gevoel gehad dat zijn/haar ouders voldoende tijd voor hem/haar hebben?
4.31
Heeft uw kind het gevoel gehad eerlijk behandeld te worden door zijn/haar ouders?
4.32
Heeft uw kind met zijn/haar ouders kunnen praten als hij/zij dat wilde?
Denk aan de afgelopen week...
4.33
Heeft uw kind genoeg geld gehad om dezelfde dingen te doen als zijn/haar vrienden?
4.34
Heeft uw kind het gevoel gehad voldoende geld te hebben voor zijn/haar uitgaven?
4.35
Heeft uw kind het gevoel gehad genoeg geld te hebben om dingen met zijn/haar vrienden te doen?
4.36
Heeft uw kind tijd doorgebracht met zijn/haar vrienden?
4.37
Heeft uw kind dingen met andere kinderen ondernomen?
4.38
Heeft uw kind plezier gehad met zijn/haar vrienden?
4.39
Hebben uw kind en zijn/haar vrienden elkaar geholpen?
4.40
Heeft uw kind met zijn/haar vrienden over alles kunnen praten?
4.41
Heeft uw kind op zijn/haar vrienden kunnen vertrouwen?
Denk aan de afgelopen week...
4.42
Heeft uw kind het naar zijn/haar zin gehad op school?
4.43
Is het goed gegaan op school?
4.44
Is uw kind tevreden geweest over zijn/haar leraren?
4.45
Heeft uw kind goed kunnen opletten?
4.46
Is uw kind graag naar school gegaan?
4.47
Kon uw kind goed overweg met de leraren?
4.48
Is uw kind bang geweest voor andere kinderen?
4.49
Hebben andere kinderen uw kind uitgelachen?
4.50
Is uw kind gepest door andere kinderen?
kid1
1: Heel erg goed
2: Erg goed
3: Goed
4: Redelijk
5: Slecht
kid 3 helemaal niet helemaal
1: helemaal niet
2: bijna niet
3: gemiddeld
4: nogal
5: helemaal
kid2 nooit / altijd
1: nooit
2: bijna nooit
3: soms
4: redelijk vaak
5: altijd