Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.
Symptomen: Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw knie gedurende de afgelopen week.
14.1
Was uw knie gezwollen?
14.2
Heeft u een knarsend gevoel in uw knie, klikkende of andere geluiden uit uw knie gehoord?
14.3
Gebeurde het dat uw knie even vast bleef steken of helemaal op slot zat?
14.4
Kon u uw knie helemaal strekken?
14.5
Kon u uw knie helemaal buigen?
Stijfheid: Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u heeft ervaren in de knie gedurende de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt.
14.6
Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie 's morgens direct na het wakker worden?
14.7
Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie later op de dag, na zitten liggen of rusten?
Pijn
14.8
Hoe vaak heeft u pijn aan uw knie?
Welke mate van kniepijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten?
14.9
Draaien op een belaste knie
14.10
De knie helemaal strekken
14.11
De knie helemaal buigen
14.12
Lopen op een vlakke ondergrond
14.13
Trap oplopen of aflopen
14.14
's Nachts in bed
14.15
Zitten of liggen
14.16
Rechtop staan
Functioneren in het dagelijks leven: Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten vanwege uw knie.
14.17
Trap aflopen
14.18
Trap oplopen
14.19
Opstaan vanuit een stoel
14.20
Staan
14.21
Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond
14.22
Lopen op een vlakke ondergrond
14.23
Instappen / uitstappen uit een auto
14.24
Winkelen
14.25
Sokken / kousen aantrekken
14.26
Opstaan vanuit bed
14.27
Sokken / kousen uittrekken
14.28
In bed liggen
14.29
In / uit bad gaan
14.30
Zitten
14.31
Gaan zitten / opstaan van het toilet
14.32
Zware huishoudelijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc)
14.33
Lichte huishoudelijke werkzaamheden (koken, stoffen etc)
Functioneren in vrije tijd en sport: De volgende vragen gaan over uw lichamelijke functioneren tijdens recreatieve/ sportieve activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw knieklachten in de afgelopen week bij de volgende activiteiten
14.34
Op uw hurken zitten
14.35
Hardlopen
14.36
Springen
14.37
Draaien op een belaste knie
14.38
Knielen
Kwaliteit van leven
14.39
Hoe vaak wordt u aan uw knie herinnerd?
14.40
Heeft u uw manier van leven veranderd om uw knie te ontzien?
14.41
In welke mate kunt u op uw knie vertrouwen?
14.42
Hoe groot zijn uw problemen met de knie in het algemeen?
KOOS Nooit-Voortdurend
0: Nooit
1: Zelden
2: Soms
3: Vaak
4: Voortdurend
KOOS voortdurend - nooit
0: Voortdurend
1: Vaak
2: Soms
3: Zelden
4: Nooit
KOOS Geen-Erg veel
0: Geen
1: Gering
2: Matig
3: Veel
4: Erg veel
KOOS Nooit-Altijd
0: Nooit
1: Elke maand
2: Elke week
3: Elke dag
4: Altijd
KOOS Totaal niet-Totaal
0: Totaal niet
1: Iets
2: Matig
3: Grotendeels
4: Totaal
KOOS Totaal-Totaal niet
0: Totaal
1: Grotendeels
2: Matig
3: Iets
4: Totaal niet
KOOS Geen-Zeer groot
0: Geen
1: Gering
2: Matig
3: Groot
4: Zeer groot