8.1
Depressieve episode?
8.1.1
Depressieve episode met melancholische kenmerken?
Only shown if field 8.1 is equal to Ja
8.2
Dysthymie?
8.3
Suicidaal risico?
8.3.1
Risico inschatting?
Only shown if field 8.3 is equal to Ja
8.4
(Hypo-) Manische episode?
8.4.1
Manisch of hypomaan?
Only shown if field 8.4 is equal to Ja
8.5
Specifieke fobie?
8.5.1
Welk type fobie?
Only shown if field 8.5 is equal to Ja
8.6
Paniekstoornis?
8.6.1
Actuele paniekstoornis?
Only shown if field 8.6 is equal to Ja
8.7
Agorafobie?
8.8
Sociale fobie?
8.9
Obsessieve compulsieve stoornis?
8.10
Post-traumatische stresstoornis?
8.11
Alcohol afhankelijkheid?
8.12
Alcohol misbruik?
8.13
Middelen afhankelijkheid?
8.14
Middelen misbruik?
8.13.1
Specificeer middelen.
Only shown if field 8.13 is equal to Ja
8.14.1
Specificeer middelen.
Only shown if field 8.14 is equal to Ja
8.15
Psychotische stoornis?
8.16
Anorexia nervosa?
8.17
Gewicht in kg
8.18
Lengte in cm
8.19
Bulimia nervosa?
8.20
Gegeneraliseerde angststoornis?
8.21
Hypochondrie of somatische waan?
8.22
Stoornis in de lichaamsbeleving (BDD)?
Yes/No
1: Ja
0: Nee
risico
1: laag
2: matig
3: hoog
manie
1: Hypomane episode
2: Manische episode
paniek
0: Vroeger
1: Actueel