We willen graag weten welke invloed vermoeidheid op u heeft gehad tijdens de AFGELOPEN WEEK. Beantwoord alle vragen. Denk er niet te lang en diep over na, maar geef uw eerste reactie - er zijn geen goede of foute antwoorden!
1.1
Omcirckel het cijfer dat uw gemiddelde vermoeidheidsniveau weergeeft in de AFGELOPEN WEEK:
1.2
Omcirkel het cijfer dat het effect van vermoeidheid op uw leven weergeeft in de AFGELOPEN WEEK:
1.3
Omcirkel het cijfer dat weergeeft hoe goed u kon omgaan met vermoeidheid in de AFGELOPEN WEEK
Hieronder vind u een lijst met uitspraken die andere mensen, met dezelfde ziekte als u, belangrijk vonden. Omcirkel a.u.b. één cijfer per regel om uw antwoord zoals het tijdens de afgelopen 7 dagen van toepassing was aan te geven.
1.4
Ik voel me vermoeid...
1.5
Ik voel me slap over mijn hele lichaam...
1.6
Ik voel me lusteloos (futloos)...
1.7
Het kost me moeite om met dingen te beginnen omdat ik zo moe ben...
1.8
Het kost me moeite om dingen af te maken omdat ik zo moe ben...
1.9
Ik voel me energiek...
1.10
Ik ben in staat om mijn gewone activiteiten te doen...
1.11
Ik heb behoefte aan slaap overdag...
1.12
Ik ben te moe om te eten...
1.13
Ik heb hulp nodig bij het doen van mijn gebruikelijke activiteiten
1.14
Ik vind het frustrerend dat ik te moe ben om de dingen te doen die ik wil doen
1.15
Ik moet mijn sociale activiteiten beperken omdat ik moe ben...
Toepassing
0: Helemaal niet van toepassing
1: Een beetje van toepassing
2: Enigszins van toepassing
3: En vrij hoge mate van toepassing
4: In zeer hoge mate van toepassing