6.1
Opstaan vanuit bed
6.2
Sokken / kousen aantrekken
6.3
Opstaan vanuit een stoel
6.4
Bukken naar de grond / iets oppakken van de grond
6.5
Draaien op een belaste knie
6.6
Knielen
6.7
Op uw hurken zitten
6.8
Somscore van de KOOS-PS
KOOS PS
0: Geen
1: Gering
2: Matig
3: Veel
4: Erg veel