Hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad van één of meer van de volgende problemen? Plaats een kruisje in het hokje om uw antwoord aan te geven.
10.1
Buikpijn.
10.2
Rugpijn.
10.3
Pijn in uw armen, benen, of gewrichten (knieën, heupen, enz.).
10.4
Menstruatiepijn of andere problemen tijdens de menstruatie (alleen vrouwen).
10.5
Hoofdpijn.
10.6
Pijn in de borstkas.
10.7
Duizeligheid.
10.8
Flauwvallen.
10.9
Uw hart voelen bonzen of snel kloppen.
10.10
Kortademigheid.
10.11
Pijn of problemen bij seksuele gemeenschap.
10.12
Verstopping (obstipatie), dunne ontlasting of diarree.
10.13
Misselijkheid, opgeblazen gevoel of problemen met de spijsvertering (indigestie).
10.14
Zich moe voelen of gebrek aan energie hebben.
10.15
Moeite met slapen.
PHQ-15
0: Geen last
1: Een beetje last
2: Veel last