Deze vragenlijst gaat over uw standpunt t.a .v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u in staat bent uw gebruikelijke bezigheden uit te voeren.
Beantwoord elke vraag door de juiste optie te kiezen. Als u niet zeker weet hoe u een vraag moet beantwoorden, geef dan het best mogelijke antwoord.
1.1
Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid beoordelen?
1.2
Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen, vergeleken met een jaar geleden?
De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden die u misschien doen op een doorsnee dag. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, welke mate?
1.3
Forse inspanning zoals hardlopen, tillen van zware voorwerpen, een veeleisende sport beoefenen
1.4
Matige inspanning zoals een tafel verplaatsen, stofzuigen, zwemmen of fietsen
1.5
Boodschappen tillen of dragen
1.6
Een paar trappen oplopen
1.7
Eén trap oplopen
1.8
Bukken, knielen of hurken
1.9
Meer dan een kilometer lopen
1.10
Een paar honderd meter lopen
1.11
Ongeveer honderd meter lopen
1.12
Uzelf wassen of aankleden
Heeft u in de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen bij uw werk of andere bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid?
1.13
U besteedde minder tijd aan werk of andere bezigheden
1.14
U heeft minder bereikt dan u zou willen
1.15
U was beperkt in het soort werk of andere bezigheden
1.16
U had moeite om uw werk of andere bezigheden uit te voeren (het kostte u bijv. extra inspanning)
Heeft u in de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen bij uw werk of andere bezigheden gehad, ten gevolge van uw emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)?
1.17
U besteedde minder tijd aan werk of andere bezigheden
1.18
U heeft minder bereikt dan u zou willen
1.19
U deed uw werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig als gewoonlijk
1.20
In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd in uw normale omgang met familie, vrienden, buren of bij activiteiten in groepsverband?
1.21
Hoeveel lichamelijke pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad?
1.22
In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)?
Deze vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 weken. Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord geven dat het beste benadert hoe u zich voelde?
Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:
1.23
Voelde u zich levenslustig?
1.24
Was u erg zenuwachtig?
1.25
Zat u zo in de put dat niets u kon opvrolijken?
1.26
Voelde u zich rustig en tevreden?
1.27
Had u veel energie?
1.28
Voelde u zich somber en neerslachtig?
1.29
Voelde u zich uitgeput?
1.30
Was u een gelukkig mens?
1.31
Voelde u zich moe?
1.32
Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken, etc)?
Hoe JUIST of ONJUIST is elk van de volgende uitspraken voor u?
1.33
Ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan andere mensen
1.34
Ik ben even gezond als andere mensen die ik ken
1.35
Ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan
1.36
Mijn gezondheid is uitstekend
General health
1: Uitstekend
2: Zeer goed
3: Goed
4: Matig
5: Slecht
Rate your health
1: Veel beter dan een jaar geleden
2: Wat beter dan een jaar geleden
3: Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden
4: Wat slechter dan een jaar geleden
5: Veel slechter dan een jaar geleden
Limiting
1: Ja, ernstig beperkt
2: Ja, een beetje beperkt
3: Nee, helemaal niet beperkt
JaNee
1: Ja
2: Nee
Beperking
1: Helemaal niet
2: Enigszins
3: Nogal
4: Veel
5: Heel erg veel
Mate pijn
1: Geen
2: Heel licht
3: Licht
4: Nogal
5: Ernstig
6: Heel ernstig
SF36v8
1: Helemaal niet
2: Een klein beetje
3: Nogal
4: Veel
5: Heel erg veel
Gevoelens mate
1: Altijd
2: Meestal
3: Vaak
4: Soms
5: Zelden
6: Nooit
How often
1: Altijd
2: Meestal
3: Soms
4: Zelden
5: Nooit
Juist Onjuist
1: Volkomen juist
2: Grotendeels juist
3: Weet ik niet
4: Grotendeels onjuist
5: Volkomen onjuist