4.1
1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
2. De volgende vragen gaan over bezigheden die u misschien doet op een doorsnee dag. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in welke mate?
4.3
2a. Matige inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, zwemmen of fietsen
4.4
2b. Een paar trappen oplopen
3. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid?
4.6
3a. U heeft minder bereikt dan u zou willen
4.7
3b. U was beperkt in het soort werk of andere bezigheden
4. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen ondervonden bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden ten gevolge van emotionele problemen (zoals depressieve of angstige gevoelens)?
4.9
4a. U heeft minder bereikt dan u zou willen
4.10
4b. U deed uw werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig als gewoonlijk
4.11
5. In welke mate bent u de afgelopen 4 weken door pijn gehinderd in uw normale werk (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)?
6. Deze vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen 4 weken. Wilt u a.u.b. bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe u zich voelde. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken...
4.13
6a. Voelde u zich rustig en tevreden?
4.14
6b. Had u veel energie
4.15
6c. Voelde u zich somber en neerslachtig?
4.16
7. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen u gedurende de afgelopen 4 weken gehinderd bij uw sociale activiteiten (zoals vrienden of familie bezoeken, etc.)?
4.17
PF
4.18
RP
4.19
BP
4.20
GH
4.21
VT
4.22
SF
4.23
RE
4.24
MH
4.25
PF Z
4.26
RP Z
4.27
BP Z
4.28
GH Z
4.29
VT Z
4.30
SF Z
4.31
RE Z
4.32
MH Z
4.33
physical component scale
4.34
Mental component scale
4.35
physical component score
4.36
mental component scale
SF12_1_
5: Uitstekend
4.4: Zeer goed
3.4: Goed
2: Matig
1: Slecht
SF12_2_
1: Ja, ernstig beperkt
2: Ja, een beetje beperkt
3: Nee, helemaal niet beperkt
SF12_3_
1: Altijd
2: Meestal
3: Soms
4: Zelden
5: Nooit
SF12_4_
1: Altijd
2: Meestal
3: Soms
4: Zelden
5: Nooit
SF12_5_
5: Helemaal niet
4: Klein beetje
3: Nogal
2: Veel
1: Heel erg veel
SF12_6a_
5: Altijd
4: Meestal
3: Soms
2: Zelden
1: Nooit
SF12_6b_
5: Altijd
4: Meestal
3: Soms
2: Zelden
1: Nooit
SF12_6c_
1: Altijd
2: Meestal
3: Soms
4: Zelden
5: Nooit
SF12_7_
1: Altijd
2: Meestal
3: Soms
4: Zelden
5: Nooit