5.1
Geslacht
5.2
Wat is uw huidige samenlevingsverband?
5.2.1
Samenlevingsverband indien anders
Only shown if field 5.2 is equal to Anders, namelijk
5.3
Heeft u kinderen?
5.3.1
Aantal kinderen
Only shown if field 5.3 is equal to Yes
5.4
Tot welk ras behoort u?
5.5
Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?
Gender
0: Male
1: Female
Samenlevingsverband
0: Alleenwonend
1: Samenwonend met partner zonder kind(eren)
2: Samenwonend met partner en kind(eren)
3: Samenwonend zonder partner metkind(eren)
4: Anders, namelijk
Yes/No
1: Yes
0: No
Ras
0: Kaukasisch (Nederlands, blank Europees, ex Turkije)
1: Afrikaans (Afrikaans, Surinaams/Antilliaans van negroide afkomst)
2: Hindoestaans (Hindoestaans, Pakistaans, Indiaas, Surinaams/Antilliaans van Hindoestaanse afkomst)
3: Marokkaans (Marokkaans, Algerijns...)
4: Turks (Turks, Koerdisch)
5: Aziatisch (Chinees, Japans, Indonesisch, Ambonees, Vietnamees)
6: Joods (Joods)
7: Overig Westers (Noord Amerikaans, Australisch,...)
8: Overig niet-Westers (Zuid-Amerikaans...)
9: Mixed (gemengde afkomsten)
Opleiding
0: Geen opleiding of lagere school niet afgemaakt
1: Lager algemeen onderwijs (lagere school/basis onderwijs)
2: Lager beroepsonderwijs (huishoudschool /LEAO / LTS / VMBO-kader)
3: Middelbaar Algemeen Voortgezet onderwijs (MAVO/VMBO-theoretisch, IVO (M)ulo)
4: Middelbare beroepsopleiding (MTS, MEAO, MHNO, INAS)
5: Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO/VWO/HBS/MMS/Gymnasium/Atheneum)
6: Hoger beroepsonderwijs (HBO)
7: Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)