1.1
Medicatienaam *(merk/generieke naam)*
1.2
Indicatie
1.3
Dosis per toediening
1.4
Eenheid
1.4.1
Specificeer eenheid anders:
Only shown if field 1.4 is equal to 33
1.5
Frequentie
1.5.1
Specificeer frequentie anders:
Only shown if field 1.5 is equal to 16
1.6
Route
1.6.1
Specificeer route anders
Only shown if field 1.6 is equal to 26
1.7
Kreeg de patiënt deze bijkomende medicatie al voorafgaand aan de studie?
1.7.1
Begin datum
Only shown if field 1.7 is equal to 2
1.8
Doorgaand aan einde studie
1.8.1
Eind datum
Only shown if field 1.8 is equal to 2
1.9
Is eind datum vóór start datum medicatie?
**LET OP: Eind datum medicatie ligt vóór begin datum medicatie. Graag aanpassen!**
Only shown if field 1.9 is equal to 1
Comed_eenheid
1: Becquerel (Bq)
2: Centimeter (cm)
3: Centiliter (cl)
4: Deciliter (dl)
5: Druppel (dr)
6: Eenheid (E/eenheid)
7: Gigabecquerel (GBq)
8: Gram (g)
9: Internationale eenheid (IE)
10: Joule (J)
11: Kilobecquerel (KBq)
12: Kilocalorieën (kcal)
13: Kilogram (kg)
14: Kwik (Hg)
15: Liter (l)
16: Megabecquerel (MBq)
17: Microgram (mcg)
18: Microliter (mcl)
19: Micromol (mcmol)
20: Milligram (mg)
21: Milliliter (ml)
22: Millimeter (mm)
23: Millimol (mmol)
24: Milli-osmol (mosmol)
25: Milliseconde (msec)
26: Minuut (min)
27: Nanomol (nmol)
28: Percentage (%)
29: Seconde (sec)
30: Stuk (st)
31: Uur (uur)
32: Vierkante meter lichaamsoppervlak (m^2)
33: Anders
Comed_freq
15: Pro re nata (PRN = as needed)
1: Eenmaal daags
2: Tweemaal daags
3: Driemaal daags
4: Viermaal daags
5: Om de dag
6: Eenmaal per week
7: Tweemaal per week
8: Eenmaal per maand
9: Tweemaal per maand
10: Elke twee uur
11: Elke vier uur
12: Elke zes uur
13: Elke acht uur
14: Continue infusie
16: Anders
Comed_route
1: Auriculair OF in het oor
2: Cutaan
3: Epiduraal
4: Inhalatie
5: Intra-articulair
6: Intracervicaal
7: Intradermaal
8: Intramusculair
9: Intraperitoneaal
10: Intrathecaal
11: Intraveneus
12: Intravesicaal
13: Lokaal
14: Nasaal
15: Oculair OF in het oog
16: Oraal/per os
17: Oromucosaal
18: Parenteraal
19: PEG (percutane endoscopische gastrostomie)
20: Rectaal
21: Subcutaan
22: Sublinguaal/ onder de tong
23: Transdermaal
24: Urethraal
25: Vaginaal
26: Anders
JaNee
1: Ja
2: Nee