4.1
Totale tijd
4.2
Aantal happen
4.3
Aantal kauwbewegingen
4.4
Aantal slikken