Deze vragenlijst gaat over uw dagelijske leven en bestaat uit vier onderdelen:
1) hoeveel tijd u besteed aan werk, studie en huishouden
2) hoe vaak u bepaalde activiteiten doet
3) of u beperkingen in uw dagelijks leven ervaart
4) en hoe tevreden u over uw dagelijks leven bent.
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.
U kunt alle vragen beantwoorden door het antwoord aan te vinken dat het beste bij uw situatie past.
1A. Hoeveel uur per week bent u bezig met de volgende activiteiten?
Toelichting:
- Het gaat daarbij om een normale week, waarbij vakantie niet meetelt.
- Eventuele reistijd telt u niet mee.
Let op: Het gaat om het aantal uren PER WEEK
2.1
Betaald werk. Alle vormen van betaald werk, ook werken in eeneigen bedrijf.
2.2
Onbetaald werk. Actief zijn in een vereniging, buurthuis, op school en ander vrijwilligerswerk.
2.3
Opleiding. Alleen opleidingen of cursussen voor betaald werk of om betaald werk te krijgen.
2.4
Huishoudelijke taken. Zoals: koken, schoonmaken, boodschappen doen, kinderen verzorgen of begeleiden, klusjes in huis doen, tuinieren en dergelijke.
1B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken de volgende activiteiten gedaan?
Toelichting:
- Als u bijvoorbeeld ongeveer twee keer per week een wandeling maakt, is dat 8 keer in 4 weken en kiest u voor de categorie "6-10 keer".
- Tel elke activiteit maar in één categorie mee.
- Activiteiten voor werk, school of huishouden tellen hier niet mee.
- Reistijd telt hier niet mee.
Let op: het gaat om het aantal keren in de AFGELOPEN VIER WEKEN.
3.1
Sporten of andere lichaamsbeweging. Zoals tennissen, fietsen, fitnessen, een stuk wandelen.
3.2
Uitgaan. Zoals: uit eten gaan, bezoeken van café, bioscoop, concert, alleen of met anderen.
3.3
Dagtochtjes en andere activiteiten buitenshuis. Zoals: winkelen, evenementen bijwonen, naar strand, kerk- of moskeebezoek
3.4
Vrijetijdsbesteding thuis. Zoals: knutselen, handwerken, lezen, puzzelen, computerspelletjes doen.
3.5
Op bezoek gaan bij familie of vrienden.
3.6
Bezoek krijgen van familie of vrienden.
3.7
Via de telefoon of computer contact hebben met andere mensen,. Zoals bellen, chatten, e-mailen.
2. Wordt u, vanwege uw ziekte of aandoening, beperkt in uw huidige dagelijkse leven?
Toelichting:
NVT: (Niet van toepassing): U doet deze activiteit niet , maar dat is NIET vanwege uw aandoening.
Niet mogelijk: U doet deze activiteit niet, en dat is wel vanwege uw aandoening.
Met hulp: U doet deze activiteit gedeeltelijk zelf, maar krijgt daar hulp bij vanwege uw aandoening. Zoals: een hulp doet het zware huishoudelijke werk, u krijgt hulp van familie bij vervoer ergens naartoe en dergelijke. Het gaat zowel om betaalde hulp als om onbetaalde hulp van familie of vrienden.
Moeite: Als u vanwege uw aandoening aanzienlijk meer moeite hebt met deze activiteit. Zoals: het kost u aanzienlijk meer tijd, u moet tussendoor uitrusten, u doet dit minder vaak, of minder lang of u doet dit nu in een minder belastende vorm.
USERP_Restricties_toelichting
4.1
Betaald werk, onbetaald werk of opleiding
4.2
Huishoudelijke taken. Zoals: koken, schoonmaken, boodschappen doen, kinderen verzorgen of begeleiden, klusjes in huis doen, tuinieren.
4.3
Verplaatsen buitenshuis. Zoals autorijden, met de bus of trein reizen, fietsen naar werk of om boodschappen te doen, en dergelijke.
4.4
Sporten of andere lichaamsbeweging. Zoals: tennissen, fietsen, fitnessen, een stuk wandelen.
4.5
Uitgaan. Zoals: Uit eten gaan, bezoeken van café, bioscoop, concert, alleen of met anderen.
4.6
Dagtochtjes en andere activiteiten buitenshuis. Zoals: winkelen, evenementen bijwonen, naar strand, kerk- of moskeebezoek.
4.7
Vrijetijdsbesteding thuis. Zoals knutselen, handwerken, lezen, puzzelen, computerspelletjes doen.
4.8
Uw relatie met uw partner. Zoals: communicatie, seksualiteit.
4.9
Op bezoek gaan bij familie of vrienden
4.10
Bezoek krijgen van familie of vrienden
4.11
Via de telefoon of computer contact hebben met andere mensen. Zoals: bellen, chatten, e-mailen.
3. Hoe tevreden bent u met uw huidige dagelijkse leven?
Toelichting:
NVT (Niet van toepassing): Vul dit alleen in als u helemaal geen werk of studie heeft of als u geen partner heeft.
5.1
Betaald werk, onbetaald werk of opleiding. Let op: vul in voor de belangrijkste activiteit.
5.2
Huishoudelijke taken. Zoals: koken, schoonmaken, boodschappen doen, kinderen verzorgen of begeleiden, klusjes in huis doen, tuinieren.
5.3
Verplaatsen buitenshuis. Zoals: autorijden, met de bus of de trein reizen, fietsen naar werk of om boodschappen te doen, en dergelijke.
5.4
Sporten of lichaamsbeweging. Zoals: tennissen, fietsen, fitnessen, een stuk wandelen.
5.5
Uitgaan. Zoals: uit eten gaan, bezoeken van café, bioscoop, concert, alleen of met anderen.
5.6
Dagtochtjes en activiteiten buitenshuis. Zoals: winkelen, evenementen bijwonen, naar strand, kerk- of moskeebezoek.
5.7
Uw vrijetijd thuis. Zoals: knutselen, lezen, computer.
5.8
Uw relatie met uw partner.
5.9
Uw relatie met uw gezin of familie
5.10
Uw contacten met vrienden en bekenden
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
U kunt nu doorgaan met de volgende vragenlijst (door op volgende te klikken), of op een later moment doorgaan met de vragenlijsten.
USERP_freqA_uren
0: Helemaal niet
1: 1-8 uur
2: 9-16 uur
3: 17-24 uur
4: 25-35 uur
5: 36 uur of meer
USERP_freqB
0: Helemaal niet
1: 1-2 keer
2: 3-5 keer
3: 6-10 keer
4: 11-18 keer
5: 19 keer of meer
USERP_restricties
7777: NVT
0: Niet mogelijk
1: Met hulp
2: Met moeite
3: Zonder moeite
USERP_tevredenheid_NVToptie
0: Zeer ontevreden
1: Ontevreden
2: Neutraal
3: Tevreden
4: Zeer tevreden
7777: Niet van toepassing
USERP_tevredenheid
0: Zeer ontevreden
1: Ontevreden
2: Neutraal
3: Tevreden
4: Zeer tevreden