De volgende vragen worden gesteld om te bepalen welke invloed uw lupus heeft op uw vermogen om te werken en om uw normale dagelijkse bezigheden uit te voeren.
17.1
Hebt u momenteel een baan (werkt u tegen betaling)?
17.1.1
Welke situatie is bij u van toepassing?
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
De volgende vragen hebben betrekking op de ***afgelopen zeven dagen***, vandaag niet inbegrepen.
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
17.1.3
Hoeveel uren bent u gedurende de afgelopen zeven dagen op uw werk afwezig geweest vanwege uw gezondheidsproblemen? Reken hierbij de uren die u afwezig was op uw werk, later toekwam, vroeger wegging enz. te wijten aan uw lupus. De tijd die u gemist hebt omdat u aan deze studie deelneemt, wordt niet meegerekend.
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
17.1.4
Hoeveel uren bent u gedurende de afgelopen zeven dagen afwezig geweest op uw werk vanwege een andere reden, zoals vakantie, feestdagen, tijd die u vrij hebt genomen om aan deze studie deel te nemen?
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
17.1.5
Hoeveel uren hebt u gedurende de afgelopen zeven dagen daadwerkelijk gewerkt?
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
17.1.6
In welke mate heeft uw gezondheidsprobleem gedurende de afgelopen zeven dagen uw productiviteit beïnvloed ***terwijl u aan het werk was***? (Zie i-button)
Only shown if field 17.1 is equal to Ja
17.2
In welke mate heeft uw gezondheidsprobleem gedurende de afgelopen zeven dagen uw vermogen beïnvloed uw normale dagelijkse bezigheden (buiten uw baan) uit te voeren? (Zie i-button)
JaNeezonderonbekend
1: Ja
0: Nee
werksituatie
0: Ik werk, betaald (32 uur of meer/week)
1: Ik werk, betaald (20-31 uur/week)
2: Ik werk, betaald (12-19 uur/week)
3: Ik werk, betaald (minder dan 12 uur)
4: Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, FPU)
5: Ik ben werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau)
6: Ik ben 100% arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG, WIA)
7: Ik ben 50-99% arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG, WIA)
8: Ik ben minder dan 50% arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG, WIA)
9: Ik heb een bijstandsuitkering
10: Ik ben fulltime huisvrouw/huisman
11: Ik volg onderwijs/ ik studeer