9.1
Tijd besteed aan de dwanggedachten.
9.2
Belemmering door dwanggedachten.
9.3
Leed door dwanggedachten.
9.4
Verzet tegen dwanggedachten.
9.5
Controle over dwanggedachten.
9.6
Totaal dwanggedachten.
9.7
Tijd besteed aan de dwanghandelingen.
9.8
Belemmering door dwanghandelingen.
9.9
Leed door niet uitvoeren dwanghandelingen.
9.10
Verzet tegen dwanghandelingen.
9.11
Controle over dwanghandelingen.
9.12
Totaal dwanghandelingen.
9.13
Totaal YBOCS.
ybocs_1
0: 0 Geen
1: 1 Lichte mate (<1 uur)
2: 2 Matig (1-3 uur)
3: 3 Ernstig (3-8)
4: 4 Extreem (>8 uur)
ybocs_2
0: 0 Geen
1: 1 Gering, normaal dagelijks functioneren
2: 2 Duidelijke verstoring van werk/sociaal maar beheersbaar
3: 3 Duidelijke verstoring van werk/sociaal, niet beheersbaar
4: 4 Tast alle levensaspecten aan
ybocs_3
0: 0 Geen.
1: 1 Licht.
2: 2 Duidelijke angst maar beheersbaar.
3: 3 Soms paniek.
4: 4 Voortdurend paniek.
ybocs_4
0: 0 Altijd of niet nodig.
1: 1 Meestal verzet (75%).
2: 2 Helft van de gevallen (50%).
3: 3 Soms (25%).
4: 4 Nooit.
ybocs_5
0: 0 Volledig.
1: 1 Veel (75% van proberen).
2: 2 Helft (50% van proberen).
3: 3 Weinig (25% van proberen).
4: 4 Geen.