Currently you are not logged in. Before you can download and upload forms and calculations, please log in.
0

Simple Shoulder Test (SST) – Dutch language version

Brechtje Hesseling
17 Oct, 2017
8

Simple Shoulder Test – Toelichting

De Simple Shoulder Test (SST) is een door de patiënt in te vullen vragenlijst met 12 items. Het
meetinstrument is functie-gerelateerd. De vragen hebben betrekking op klachten (pijn en/of
bewegingsbeperking) in de schouderregio.
Toelichting invoering:
· Alle vragen verplicht
· Antwoordmogelijkheden: 1 antwoord mogelijk
Score:
Per item: 0 / 1 (ja / nee)

Missende waarden:
· 1 – 2 missende waarden: vervangen door gemiddelde van de overige scores
· > 2 missende waarden: geen vervanging, somscore niet te berekenen.

Somscore: score varieert van 0 – 12 punten, waarbij 0 de slechtste toestand van een schouderklacht
weerspiegelt en een score van 0 punten de beste toestand van de schouder weerspiegelt.

Normwaardes:
Normwaardes van de gezonde populatie (leeftijd 17-50 jaar) van de VS zijn beschikbaar.1

Artikel Nederlandse vertaling:
van Kampen DA, van Beers LW, Scholtes VA, Terwee CB, Willems WJ. Validation of the Dutch
version of the Simple Shoulder Test. J Shoulder Elbow Surg 2012;21(6):808-814.

Referenties
1. Clarke MG, Schroder DT, Solomon DJ, Provencher MT. Norm al shoulder outcome score values in
the young, active adult. J Shoulder Elbow Surg 2009; 18(3):424-428.

Preview of the survey
Currently you are not logged in. To download this survey, please log in.