Currently you are not logged in. Before you can download and upload forms and calculations, please .
1

KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) – Dutch version LK 1.0

Frans Hagemans
17 Oct, 2017
55

Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.

Preview of the survey
Currently you are not logged in. To download this survey, please .