Currently you are not logged in. Before you can download and upload forms and calculations, please log in.
0

KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) – Dutch version LK 1.0

Frans Hagemans
17 Oct, 2017
61

Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe u zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.

Preview of the survey
Currently you are not logged in. To download this survey, please log in.