Currently you are not logged in. Before you can download and upload forms and calculations, please log in.
0

TOPICS-MDS Zorgvrager basis template

Zjala Ebadi
12 Dec, 2017
8

“The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum Data Set (TOPICS-MDS) is een vragenlijst die bestaat uit de lijsten voor zowel de oudere als voor de mantelzorger. Beiden vragenlijsten kunnen worden gebruikt voor de meerdere meetmomenten.

De vragenlijst voor oudere bevat meerdere gevalideerde instrumenten. Deze meten:

– meervoudige ziektelast;
– kwaliteit van leven;
– functionele beperkingen;
– geestelijke gezondheid;
– sociaal functioneren;
– zorggebruik van ouderen.

De vragenlijst voor de mantelzorger bevat naast algemene vragen ook vragen over:
– de gezondheid van de mantelzorger,
– bestede tijd aan de zorgvrager;
– kwaliteit van leven van de mantelzorger.

Alvorens de vragenlijsten te gaan gebruiken, wordt er aanbevolen om voor elke ‘stap’ vóór de bestaande code een prefix, bijvoorbeeld T0_, T3_, T6_, etc toe te voegen (in de zorgvragerslijst zijn er volgende stappen: ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Gezondheid en ziekten’, ‘Taken en bezigheden in het dagelijkse leven’, ‘Hoe u zich voelt’, Kwaliteit van leven’, ‘Uw zorggebruik’ en ‘Afsluiting’). Dat is echter ook noodzakelijk als de vragenlijsten voor de meerdere meetmomenten gebruikt wordt of als het de bedoeling is om de data aan TOPICS-MDS dataset toe te voegen.”

Preview of the study form
Currently you are not logged in. To download this study form, please log in.